Čo môžete vyhrať?

Ako súťažiť?

Registračný formulár

Pravidlá

1. 6. – 30. 6. 2022

prebieha vo všetkých predajniach v Čechách a na Slovensku súťaž so SMOTANAMI z Mlékárny Kunín.

Stačí kdekoľvek v Čechách alebo na Slovensku nakúpiť v súťažnom období od 1. 6. do 30. 6. 2022 v rámci jedného nákupu aspoň 4 ks KUNÍN SMETANA v ľubovoľnej kombinácii druhov a zaregistrovať sa do súťaže jedným z nižšie popísaných spôsobov pre súťažiacich zo SLOVENSKA:

a) odoslaním SMS v tvare

SKmedzeraKUNINmedzeraDÁTUM NÁKUPUmedzeraČAS NÁKUPUmedzeraCELKOVÁ HODNOTA NÁKUPUmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKO
na telefónne čislo 6661

alebo

b) vyplnením a odoslaním “Registračného formulára”.

DÁTUM NÁKUPU označuje dátum vo formáte DD.MM.RRRR uvedený na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup. ČAS NÁKUPU predstavuje časový údaj vo formáte HH:MM uvedený na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup. CELKOVÁ HODNOTA NÁKUPU je celková hodnota nákupu uvedená na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup.

Cena SMS správy je 0,1 eura vrátane DPH. Technicky zaisťuje Nilia Production, s.r.o., www.nilia.cz

Účtenku starostlivo uschovajte!

Plné znenie súťažných pravidiel nájdete tu